Ministern gratulerade stolt men inte nöjd 25-åring

– 25-årsåldern är ju en ålder fylld av energi och livslust! sade socialminister Annika Strandhäll, S, när hon på fredagen gratulerade 25-årsfirande Yrkesföreningar mot Tobak.

Ministern antydde att kraften och energin kommer att behövas under den period som ligger närmast framför oss i tobakspolitiken. En proposition med nya tobakslagförslag ska läggas (förhoppningsvis före jul, enligt Annika Strandhäll) och sedan behandlas av en riksdag med ett som bekant svajigt parlamentariskt läge.

– Ni i frivilligorganisationerna har en viktig roll i att driva opinionsarbetet för de förslag ni vill få igenom, sade hon.

Annika Strandhäll var en av de inbjudna gästtalarna vid ett symposium som YmT på fredagen arrangerade för att fira sitt 25-årsjubileum. Bland de inbjudna fanns också företrädare för bland andra Cancerfonden, Hjärt-Lungfonden, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Stockholms läns landsting.

Socialminister Annika Strandhäll gratulerade 25-årsfirande Yrkesföreningar mot Tobak.
Yrkesföreningar mot Tobak firade sitt 25-årsjubileum med ett symposium med inbjudna gäster. Längst fram syns ordförandena i de fem föreningarna. Från vänster: Hans Gilljam, Läkare mot Tobak, Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak, Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak, Ingrid Talu, Lärare mot Tobak, och Barbro Holm Ivarsson, Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak. Längst till höger: Symposiets moderator Per Haglind, Läkare mot Tobak.

Läs mer om våra föreningars historia!

 

Vad vill du veta mer om?