Uppdaterat faktablad om e-cigaretter

Psykologer mot Tobaks och Läkare mot Tobaks faktablad om e-cigaretter har uppdaterats.  E-cigaretten marknadsförs som en metod för att sluta röka eller minska konsumtionen samt för användning på platser där rökning är förbjuden. Samtidigt visar forskning att e-cigaretten är en inkörsport till tobaksrökning för unga. Ännu saknas dessutom tillförlitlig forskning som visar att den verkligen hjälper rökare att bli rökfria på lång sikt. Det är även oklart hur den på verkar användarens och omgivningens hälsa.

Ladda ner

Vad vill du veta mer om?