Nominera en eldsjäl till Margaretha
Haglund Award 2024

Känner du en eldsjäl som fortsatt Margaretha Haglunds arbete för en tobaks- och nikotinfri värld har du möjligheten att nominera nu.

Själva nomineringen görs på themargarethahaglundaward.com

Vad vill du veta mer om?