Ny efterfrågad broschyr

Samtal om tobak och avvänjning för unga heter en ny broschyr från av Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak. Broschyren har varit efterfrågad och förhoppningen är att den kommer att fylla ett stort och viktigt behov. Skriften kommer inte att tryckas utan är enbart publicerad för nedladdning som pdf.

Ladda ned broschyren.

Vad vill du veta mer om?