Ny tobakslag skjuts upp efter synpunkter från EU

Riksdagsbeslutet om en ny lag om tobak och liknande produkter skjuts upp. Detta sker enligt EU-reglering som gör att synpunkter från EU-kommissionen eller andra medlemsländer kan tvinga ett EU-land att frysa ett planerat beslut en viss tid.
Riksdagens socialutskott har arbetat med lagförslaget och förberett ett betänkande för att bereda marken för ett riksdagsbeslut. Siktet var inställt på debatt i kammaren och riksdagsbeslut 24 maj. Men nu måste beslutet skjutas upp på grund av EU-regler som innebär vissa frysningstider om förslag riskerar krocka med EU-bestämmelser.

Syftet med EU-regleringen är att skydda den fria rörligheten av varor och tjänster på den inre marknaden. Om ett land funderar på nya bestämmelser som kommissionen eller andra medlemsländer anser skulle kunna leda till en snedvridning som hotar den fria rörligheten, ska bestämmelserna kunna diskuteras i förväg, innan de införs.

Enligt tidningen Expressen har EU-kommissionen invändningar mot att regeringen vill undanta snuset från vissa bestämmelser.

Den förlängda frysningstiden innebär att riksdagen inte kan ta tobaksbeslutet som planerat utan tidigast 31 juli, i praktiken alltså efter sommaruppehållet.

Vad vill du veta mer om?