Nya framgångar för Tobacco Endgame

Det målmedvetna arbetet med att bygga ett brett opinionsstöd i det svenska samhället för en utfasning av tobaken fortsätter att vara framgångsrikt. Stödet för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 växer och i dag stöds initiativet av 184 organisationer, företag och myndigheter! Samtliga landsting/regioner finns med på listan och på senare tid har kommunerna börjat strömma till.

Rökfritt Sverige 2025 kommer också att vara tema för den nationella tobakskonferens som Folkhälsomyndigheten arrangerar i Stockholm 12-13 juni och där bland andra Yrkesföreningar mot Tobak kommer att medverka.

Hela listan hittar du på www.tobaksfakta.se

Vad vill du veta mer om?