Nya tankar om hur vi kan värna om våra barns hälsa

Seminariet Skydda Barn mot Tobaksindustrins påverkan lockade en stor nationell publik från olika sektorer: länsstyrelser, regioner och kommuner, samt personer inom hälsoprofessioner och inom skolan. Tekniken fungerade och det blev två informativa och inspirerande timmar.

Mycket klokt sades under seminariet, och det väcktes nya tankar kring hur vi kan arbeta för att skydda våra barn.

Helen Stjerna, generalsekreterare Non Smoking Generation, presenterade deras senaste Novusundersökningen, som visade att vi verkligen har all anledning att fortsätta vårt tobakspreventiva arbete.

Bitte Jacobsson från SmT och Rf Kontraktsmetoden belyste skolans givna roll, med skolsköterskan som god kraft. Dock behövs kraftfullt och tydligt stöd från huvudman. Är rektorn drivande går arbetet bra.

Tandvården har sin roll, i samarbete med skolan. De tre ordförandena i tandvårdsförbunden, Marie Udén, Svenska Tandsköterskeförbund, Yvonne Nyblom Svergiges Tandhygienistförening, och Chaim Zlotnic, Sveriges Tandläkarförbund, är eniga om att tandvården bidrar med ett gott informations och motivationsarbete, framför allt i ungdomsgruppen. Alla levnadsvanor manifesteras i munnen, så det går utmärkt att diskutera tobaksbruk med varje patient, och vi har möjlighet att växla upp detta arbete. Det behövs dock ett tydligt uppdrag i ANDTS-strategin och adekvat finansiering.

Barnkonventionen som blev lag i Sverige i årsskiftet är ett utmärkt stöd i tobaksarbetet, eftersom barnkonventionens artiklar överensstämmer med tobakskonventionens när det gäller att skydda barn och värna om deras hälsa. Ywonne Wiklund, Tobaksfri Duo, tobaksprevention Region Västerbotten, belyste samstämmigheten och gav oss nyttig kunskap att använda i vårt fortsatta arbete.

Som avslutning presenterade Suzanne Bengtsson, VISIR, tidigare länsstyrelsen i Stockholm, hur nikotin saluförs med sviktande regelverk. Eftersom rena nikotinprodukter inte klassificeras som en tobaksprodukt kan dessa saluföras till barn och ungdomar, utan det regelverk som gäller för tobaksprodukter. Till exempel kan åldersgränsen lätt kringgås. Nikotinhalten i produkterna ökar för att skapa starkt beroende. Smakerna och utseendet är designade för att locka ungdomar.

Vi fick ytterligare belägg för industrins aggressiva och smarta marknadsföring och hur lätt våra ungdomar låter sig luras, under Johanna Reuterwing Smajics presentation. Johanna är tandhygienist och arbetar med folktandvårdens utåtriktade verksamhet i Kalmar med ansvar för bland annat Tobaksfri Duo.

Slutsats för dagen är att vi är imponerade av de goda insatser som görs av personer i professionen och i ideella organisationer, trots en kraftfull industri som i allra högsta grad försvårar arbetet och trots att våra politiker och andra beslutsfattare inte alltid gör arbetet så lätt som vi skulle önska.

Seminariet finns inspelat och kansliet skickar gärna länken vid förfrågning.

Lena Sjöberg
Kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak
lena@ymtkansli.org

Vad vill du veta mer om?