Om oss

Vi i Yrkesföreningar mot Tobak har som mål att skapa en tobaksfri framtid där människor inte längre skadas och dör av tobaksbruk. Vårt första delmål är Rökfritt Sverige 2025, det årtal då vi vill att rökningen ska vara nere på en nivå där den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem.

Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation bestående av fem föreningar:

Våra gemensamma mål är att:

  • Påverka genom kunskap
  • Skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan
  • Stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete
  • Utveckla information, utbildningar och material
  • Delta i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken.

Våra aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan yrkesföreningarna och med andra organisationer.

Vad vill du veta mer om?