PmT bjuder in till regionala konferenser

I november 2018 genomför Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser på temat ”Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar”. Konferenserna ingår i det breda samverkansprojektet Tobaksfria barn, som samordnas av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.  Utbildningarna genomförs med stöd av Folkhälsomyndigheten och i nära samverkan med länsstyrelsen och regionen på de olika platser där utbildningen genomförs.

Konferensernas målgrupper är politiker, tjänstemän, skolpersonal, fritidsledare, idrottsledare, verksamma inom ideella sektorn och föräldrar.

Konferenserna genomförs i följande städer

OBS! Konferensen inleds kl 08.30-09.30 med ett frukostmöte riktat till politiker, ledare, chefer m fl. om lagstiftning och verktyg som ett stöd i det tobaksförebyggande arbetet. Konferensen inleds sedan 09.30 med fika (lokala skillnader kan förekomma).

Mer information om innehåll, tider och schema innehåll november innehåll november (151 KB) .

Information om föreläsarna Info om föreläsare Info om föreläsare (109 KB) .

Anmäl dig via de lokala inbjudningarna.

Välkomna!

Vad vill du veta mer om?