Politikerbrev om tobaksfrågan till alla på valbar plats

”Behandlingar mot hjärt- kärlsjukdomar och lungcancer förbättras, ändå dör i Region Örebro Län 340 personer av sin rökning. Varje år. I onödan. Vår hjälp och vård är helt otillräcklig. Du kan få möjlighet att påverka nuvarande situation eftersom du står på valbar plats i det kommande riksdagsvalet.”

Det skriver fyra medarbetare vid Regionsjukhuset i Örebro i ett brev som skickats till regionens politiker på valbar plats inför riksdagsvalet om en vecka. De fyra arbetar med tobaksprevention och vill bygga en kontakt med politikerna som kan fortsätta efter valet.

Läs brevet här.

Vad vill du veta mer om?