Populära faktablad översatta till åtta språk

Lagom till tobaksfria veckan publicerade Psykologer mot Tobak översättningar av de två populära faktabladen ”Tobaksfri graviditet” och ”Tobaksfria barn”. De har översatts till åtta språk. Översättningarna har möjliggjorts av ett samarbete mellan PmT och landstinget i Sörmland.

Båda faktabladen är reviderade och uppdaterade versioner av Folkhälsomyndighetens foldrar från 2010 med samma namn. Bladen är riktade till gravida och föräldrar.

Vad vill du veta mer om?