Rapport från Almedalen

Nyhet, Opinion

Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – medverkade under Almedalsveckan i Visby 2016.

Under en tisdag i juli avlöste intressanta seminarier på tobaksförebyggande tema varandra.

Tobaksfakta och satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 – inledde med ett seminarium kring en opinionsstudie.

SmT arrangerade ett seminarium om tobaksavvänjning och särskilt om metoden ”Tobaks- avvänjning på internat”.

Psykologer mot Tobak bjöd på föreläsningar om ”E- cigaretter – vad vet vi idag?”

Tandvård mot Tobak hade seminarium om tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet och kopplingarna till Tobacco Endgame.

Tobaksfakta lyfte även fram barnens perspektiv med ett seminarium om projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. ”Tobakspolitiken berör barn mer än några andra!” var temat.

Vi stod på hamnplanen med en banderoll och talade dessutom – se gärna filmen.

I år planerar vi liknande aktiviteter. Kom gärna med tips och idéer!

Vad vill du veta mer om?