Rapport från världskonferensen i Kapstaden

Nyhet

Den 17:e världskonferensen om tobak ELLER hälsa (World Conference on Tobacco OR Health) samlade 5-9 mars tobaksförebyggare från hela världen i Kapstaden, Sydafrika. Bland världskonferensens över 2 000 delegater fanns flera från Sverige och bland annat från Yrkesföreningar mot Tobaks olika föreningar. Här kan du läsa en kommenterande rapport av Per Haglind, Läkare mot Tobak, från konferensen:

Detta var en framgångsrik konferens med 2 200 deltagare från omkring 100 länder. Innehållsrik med bra blandning av presentationer med vetenskaplig bakgrund och projektbeskrivningar och insatsberättelser. Välorganiserad i samlade konferenslokaler.

Ett viktigt skäl att delta i en världskonferens är att få uppleva den bekräftande känslan av att inte vara ensam, utan att vara en del i en stor rörelse med gemensamt mål att minska konsekvenserna av tobaksindustrins härjningar och att lära sig nytt, ta del av andras erfarenheter och ibland få de egna kunskaperna bekräftade.

Göran Boëthius, Läkare mot Tobak, under en posterpresentation av det svenska Tobacco Endgame-arbetet. Foto: Per Haglind

I upprepade genomgångar om olaglig tobakshandel beskrevs till exempel tobaksindustrins  aktiva medverkan i smuggling. Tidigare kända och omfattande händelser är smugglingen från Kanada till USA och British American Tobaccos  massiva export av engelska cigaretter till Andorra. I båda fallen accepterade tobaksindustrin mycket stora bötesbelopp. Flera framgångsrika sätt beskrevs att bemöta tobaksindustrins påhitt att ökade skatter alltid följs av ökad smuggling. Ett sätt att motverka smuggling är ursprungsmärkning av tobaksprodukter (track and trace).

Ett annat område med flera presentationer var hur man från flera håll i världen systematiskt sammanställt information om tobaksindustrins påverkan på beslutsprocesser i samband med nationers vilja att genomföra till exempel FCTC:s artikel 5.3. Skapande av index – till exempel tobaccowatch.seatca.org – som beskriver i vilken utsträckning tobaksindustrin har skaffat sig möjlighet påverka länders regeringar och myndigheter i dessa beslutsprocesser ger möjlighet att göra jämförelser mellan olika länder.

Nytt var också WHO:s seminarium och presentation av en rapport om tobakens miljökonsekvenser (Tobacco and its environmental impact: an overview.) I debatten har ju tidigare beskrivits skogsskövling, tobaksarbetarnas exponering för en rad giftiga produkter och förekomst av barnarbete. I rapporten beskrivs systematiskt miljökonsekvenser av tobaksodling, beredning av tobaksbladen, tillverkning av cigaretter i 560 industrianläggningar världen över och restprodukter från dessa anläggningar, transporter och avfall i form av fimpar och filter samt rökningens klimatpåverkan. Globalt konsumeras 5 700 000 000 000 cigaretter per år – de flesta i Kina – och mängden CO2-ekvivalenter motsvarar tre miljoner transatlantiska flygningar. Rapporten ger ett verktyg för att engagera miljörörelsen i tobaksfrågan.

Liksom vid tidigare världskonferenser publicerades en ny upplaga av den tobaksatlas som finns på www.tobaccoatlas.org. Där får man uppdaterad och värdefull information om tobakskonsumtionen, tobakspolitiken och tobakslagarna i världens länder. Informationen presenteras  i bilder och tabeller med kommentarer.

Program finns på WCTOH2018 och samtliga 996 abstracts från konferensen är tillgängliga via  http://www.tobaccoinduceddiseases.org.

Per Haglind, Läkare mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Anna-Carin Sakari, Lärare mot Tobak, i världskonferensvimlet. Foto: Per Haglind

 

Ywonne Wiklund, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak, och Hans Gilljam, Läkare mot Tobak, fanns bland de svenska delegaterna.

Vad vill du veta mer om?