Referat från Tobacco Endgame 2 juni

Den 2 juni hade Tobaksfakta och YmT sedvanligt Tobacco Endgameseminarium på tema Commit to quit. Många engagerade deltagare och bra föredragshållare. Se det gärna i efterhand.

Comitt to quit är ett viktigt tema som WHO satt för tobaksfria dagen 31/5 2021, och så avgörande för att komma till rätta med tobaksepidemin. Den epidemin fortgår hela tiden med oförminskad styrka och skördar 12000 människoliv varje år. Som tur är har vi verktyg och metoder att avhjälpa detta. Det är bara att omsätta allt som står i tobakskonventionen i praktik, däribland lättillgänglig avvänjningshjälp. 

I Östergötland är tobaksavvänjning gratis för patienterna, och de kan få behandling inom hela hälso-och sjukvården och tandvården.

Till hösten och Sveriges Tobaksfria Vecka v 47 återkommer vi med seminarium och tar upp temat igen. Väl mött då!

Vad vill du veta mer om?