Reviderad utgåva av ”Stödja patienter att sluta röka och snusa”

Bokens hela titel är Stödja patienter att sluta röka och snusa/Rådgivning om tobak och avvänjning. Boken innehåller kunskap om stödja rökare och snusare att sluta. Den används vid diplomutbildningarna i landet. Dessa följer en standard som YmT har tagit fram. Boken vänder sig även till universitetsutbildningar inom vård- och omsorg.

Psykologer mot Tobak, Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandläkare mot Tobak arbetar med kvalitetssäkring av innehållet genom att varje år träffas på en nätverksträff för att ta del av ny kunskap och för erfarenhetsutbyte.

Här kan du läsa mer om innehållet och hur du beställer boken.

Vad vill du veta mer om?