Rökningen på skolgårdarna fortsätter

Fyra av tio högstadie- och gymnasieskolor i Stockholms län bryter mot rökförbudet på skolgårdar visar ny granskning.  Länsstyrelsen omfattande granskning av 127 skolgårdar i länet visar att hela 41 procent av skolorna bryter mot rökförbudet. Stickprovskontroller avslöjade rökare på totalt 52 skolgårdar; 20 högstadieskolor och 32 gymnasieskolor.

– I de flesta fall är det elever som röker, men det förekommer också att skolpersonal röker på områden som ska vara rökfria. På merparten av skolorna finns det tydliga spår av rökning som till exempel fimpar, askkoppar och rökrutor, säger Suzanne Bengtsson, tillsynshandläggare på länsstyrelsen.

Majoriteten av skolgårdarna har skyltar om att rökning är förbjuden. Samtidigt är många utrustade med både askkoppar, rökrutor eller vindskydd för rökare.  Tio av de kontrollerade skolorna saknar helt skolgård och då gäller inte heller rökförbudslagen.

Rektorerna ansvarar för att förbudet följs och skolor som inte sköter sig kan få föreläggande eller vite. Men få kommuner prioriterar röktillsynen. År 2016 var det bara åtta kommuner i länet som kontrollerade rökning och endast två gav skolor föreläggande.

Länsstyrelsen erbjuder nu samtliga kommuner bidrag på 1.000 kronor per skolgård för kontroller under året. Stockholms stad har inte utövat någon tillsyn av rökning på skolgårdar sedan 2013. Tillsynen av skolor har varit fokuserad på buller, ventilation och fukt och mögel inomhus.

– Vi ska värna om våra barn och ungdomar så att de inte utsätts för tobaksrök. Skolorna måste arbeta för att skolgårdarna ska vara rökfria och tillsynen av skolgårdar måste vara ihållande, det här är inget som fixas på ett år, säger Suzanne Bengtsson.

Enligt Folkhälsomyndighetens statistik kontrollerades endast en fjärdedel av landets cirka 6 000 skolgårdar förra året.

– Kommunerna måste lägga mer resurser på tillsyn. Vi tycker också att de borde använda sanktioner som vitesföreläggande oftare. Ett problem är att kommunerna inte får avgiftsfinansiera tillsynen av rökfria miljöer. De borde därför samordna sina kontroller och försöka jobba mer kostnadseffektivt, men det krävs att även skolorna tar sitt ansvar, säger Stefan Persson, utredare på Folkhälsomyndigheten till Dagens Nyheter.

 

Vad vill du veta mer om?