Viktigt om tobak och hållbar utveckling på LUFT 2017

– Jag är smickrad och dessutom lite generad. Det sade Mats Andersson, tidigare vd för 4:e AP-fonden, när han tog emot YmT:s LUFT-pris vid LUFT 2017 i Eskilstuna.

Mats Andersson fick priset för sitt arbete för hållbara investeringar av pensionskapitalet – ett arbete som bland annat lett till att 4:e AP-fonden slutat placera i tobaksindustrin. Detta var faktiskt det sista beslutet som han var med och tog innan han lämnade AP4 för andra uppdrag. Lärare mot Tobaks ordförande Ingrid Talu överräckte LUFT-priset under avslutningen av den innehållsrika tvådagarskonferensen i Eskilstuna. Men varför var mottagaren generad? Jo:

– Att sälja ut tobaksaktierna borde inte ha varit mitt sista beslut utan mitt första, konstaterade Mats Andersson och fick en lång varm applåd av de 330 LUFT-deltagarna.

Hållbar utveckling och jämlik hälsa var tongivande teman för konferensen. En av de inspirerande inledningstalarna var Parul Sharma, ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation och välkänd människorättsjurist och författare. Hon arbetar mycket med hållbarhetsrevisioner i Asien (dock ej åt tobaksindustrin) och har sett villkoren för tobaksodlarna på nära håll. Hon berättade om deras skuldslaveri, om barnarbete och om barn som skadas och dör av den farliga miljön där tobaken odlas.

– Vi måste tala om det högre och oftare! sade hon.

Under den avslutande sessionen var det inte bara YmT som delade ut pris utan även bland andra Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot tobak, PmT. Fem elever från årskurs 8 i Kanalskolan i Skellefteå fick – för egen och skolans övriga elevambassadörers räkning – ta emot Psykologer mot Tobaks ungdomsstipendium. Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobaks ungdomsstipendium syftar till att inspirera ungdomar att ta upp kampen mot tobaksbruket och inspirera kamrater att aldrig börja med tobak.

Eleverna på Kanalskolan är elevambassadörer inom ramen för Tobaksfri Duo och arbetar med många aktiviteter som teater, tävlingar och fimpplockning, som utöver nyttan även skapar glädje och sammanhållning på skolan. Stipendiet på 5000 kronor ska stärka elevambassadörernas aktiviteter i skolan under läsåret 2017/2018.

Nästa LUFT-konferens, år 2020, kommer att arrangeras i Helsingborg.

All dokumentation från LUFT 2017 kommer att finnas på www.luftkonferens.nu.

 

 

 

Vad vill du veta mer om?