Rykande aktuell kunskap om skador av snus

Nyhet

Skador av snus heter ett faktablad från Läkare mot Tobak och Psykologer, Socionomer & Folkhälsovetare mot Tobak. Faktabladet har nu uppdaterats med de senaste forskningsresultaten. Dessa visar bland annat att snusning ökar risken för dödsfall om man drabbas av hjärtinfarkt eller stroke, munslemhinneförändringar med blottade tandhalsar samt diabetes typ 2.

Snusning vid graviditet ökar risken för bland annat låg födelsevikt, fosterdöd, havandeskapsförgiftning och läpp-käk-gomspalt.

Ladda ned faktabladet som pdf.

 

Vad vill du veta mer om?