Samtal i Almedalen: Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga?

Nittio procent av alla som börjar röka gör det innan de fyllt 18 år. Under en kort tid i skolåren står fönstret öppet mot ett eventuellt tobaksbruk. Åtta av tio barn vill se ett förbud mot rökning under skoltid, för alla – barn och vuxna – i skolan. Tobaksfrågan är en barnrättsfråga!

Det konstaterar Unga Drogförebyggare och Yrkesföreningar mot Tobak som under Almedalsveckan bjuder in till et panelsamtal på Barnrättstorget vid Gotlands konstmuseum på S.t Hansgatan 21 i Visby.

Seminariet arrangeras den 3 juli kl. 16. Medverkande är bland andra företrädare för Non Smoking Generation, Unga Drogförebyggare, Lärarnas riksförbund, Sveriges skolledarförbund, Tandläkarförbundet, Socialdemokraterna och Moderatkvinnorna. Moderator är Nicole Bianchi, Globalportalen Forum Syd.

Seminariet ingår i samverkansprojektet Tobaksfria Barn 2018. Detta är ett samarbete mellan medlemsorganisationerna inom Tobaksfakta – oberoende tankesmedja, med temat ”Barns rätt är vuxnas ansvar”.

Här kan du ladda ned inbjudan till seminariet som pdf.

Vad vill du veta mer om?