Silent Disco och flashmob för ungas rätt att slippa nikotinberoende

Nyhet

På Tobaksfria dagen satsade Yrkesföreningar mot Tobak på att visa skillnaden mellan äkta glädje och den falska bild av glädje som förmedlas i reklam för nya nikotinprodukter. Med hjälp av Tiktok-stjärnor anordnades Silent Disco och flashmobs för att slå larm om att allt fler unga börjar med vitt snus och puffbars.

Tisdagen den 31 maj bjöds ungdomar, och även vuxna, att vara med och visa dansglädje på gator och torg och via sociala medier. Nino&Julia, Tiktokstjärnor med 940 000 följare fanns på plats på Medborgarplatsen i Stockholm och visade sin specialkoreograferade dans för tobaksfria dagen. I andra städer, till exempel Uppsala, kunde de unga följa dansen på storbildsskärm.

Förutom dansflashmobs lånades det ut Silent Disco-hörlurar. Hörlurarna har flera kanaler, så att deltagarna själva kan välja vilken typ av musik de vill dansa till. På hörlurarna lyser olika färger beroende på vilken kanal man valt, så att man kan se vilka som dansar till samma musik som man själv. Karl Linde, som arbetar med Silent Disco, har ett förflutet som filmfotograf i Hollywood. Han har inte själv arbetat med reklam för tobaksbolag men har kollegor som har gjort och han vet vilka enorma summor som är i rullning när tobaksbolagen ska få fram sitt budskap.

– Att utmana dem är verkligen som Davids kamp mot den jättelike Goliat och jag är gärna David, säger Karl Linde.

I takt med att rökningen minskat har tobaksbolagen satsat på andra nikotinprodukter. De marknadsförs genom kända influencers, spännande smaker, flashiga snusburkar och budskap om frihet och ett häftigt liv. Budskapet från tobaksbolagen är att nikotinprodukterna är till för att hjälpa rökare att gå över till något mindre farligt, men reklamen är nischad för unga människor. Många av dem har aldrig rökt. Det har fått Karl Linde att reagera.

– Visst, tobaksbolag kan ge sig på dem som är över 18 år, men när ni de ger sig på våra barn blir jag upprörd, inte minst med tanke på att jag själv är trebarnsfar, säger Karl Linde.

När han bytte liv, från filmfotograf i Hollywood till arrangör av Silent Disco i Sverige, var det glädjen som styrde. Han har sett så mycket glada människor på sina arrangemang. Det är med den kraften han vill vara med och utmana tobaksbolagen på tobaksfria dagen. Han hoppas att sociala medier och gator och torg ska fyllas med människor som dansar, sjunger och skrattar.

– Vad jag vet har detta aldrig gjorts tidigare, att man använder Silent Disco för en manifestation för ett viktigt budskap.

Allvarliga hälsoskador

Den glädje som Karl Linde och anti-tobaksorganisationerna vill skapa står i bjärt kontrast till det som kan drabba människor som blir beroende av nikotin. Forskning visar att nikotinanvändning förändrar hjärnans struktur. Det är extra negativt för unga personer eftersom hjärnan är särskilt känslig medan den fortfarande utvecklas och mognar, upp till ungefär 25-årsåldern.

Nikotinbruk kan påverka riskbedömning, beslutsfattande och impulskontroll, samt öka risken att börja med alkohol och tyngre droger. Koncentrationsförmåga och minnesfunktion kan också påverkas negativt.

Nikotinet har även negativ effekt på den psykiska hälsan. När man börjar med nikotin kan man inledningsvis må bättre, men på sikt förstärks negativa känslor som oro och ångest. Det tycks också som att risken att drabbas av psykisk sjukdom höjs vid användning av nikotin. För ett nyfött litet barn kan det vara en påtaglig risk om mamman använt nikotinprodukter under graviditeten. Nikotin kan enkelt passera genom moderkakan och nå fostret, vilket kan påverka barnets framtida hälsa.

Långt från reklamens härliga liv

Beroende, psykisk ohälsa och foster som kan skadas. Verkligheten och riskerna med nikotin är mycket långt ifrån det som målas ut av tobaksindustrin, som gärna framhåller nikotin som ett medel för rekreation. Så här formuleras till exempel reklamen för ett visst vitt snus (vi har bytt ut produktnamnet mot X):

X är en innovation som gör livet lite festligare och förhöjer känslan i vardagen. Hemma i soffan, på jobbet, ute i naturen, eller på väg mot nya mål – det finns en X för alla stunder. Pricken över i:et, grädden på moset, kronan på verket. En förhöjd känsla helt enkelt. Det är X. För oavsett när du tar din X är det bara här och nu som räknas.

Lena Sjöberg är tandläkare och ordförande för Tobaksfakta. Hon ger inte mycket för den positiva beskrivningen av vitt snus.

– Jag har arbetat med tobaksfrågor i 20 år, och jag är så oändligt trött på denna ständiga kamp mot en bransch som hela tiden hittar nya sätt att lura barn och unga och frånta dem möjlighet till en god hälsa. Nu försöker vi utmana dem på deras egen planhalva. Vi vill visa att pricken över i:et och grädden på moset är att dansa, skratta och sjunga tillsammans och hjälpa varandra till ett liv fritt från nikotinberoende, oavsett om det handlar om cigaretter, brunt snus, vitt snus, heat-not-burn eller någon annan nikotinprodukt.

Alla nikotinprodukter har också negativa effekter på miljön och klimatet och därför har WHO i år valt att fokusera på att uppmärksamma att tobaksindustrin är en miljöbov.

Vill du att barn och unga ska slippa ett onödigt nikotinberoende och att vi ska minska tobaksbruket för miljöns skull? Här kan du skriva på för en lagstiftning som bidrar till det!

Vad vill du veta mer om?