Snart dags för LUFT 2017!

Du har väl bokat in 14-15 september i kalendern? Då är det dags för den nationella tobaksförebyggarkonferensen LUFT 2017. Denna gång är Eskilstuna värdstad. Programmet är varierande och innehållsrikt och har något att ge alla som arbetar med tobaksfrågan.

Tema för LUFT i Eskilstuna är Från kunskap till handling – mot jämlik hälsa för en hållbar utveckling. TV-kände Fredrik Berling är konferensens moderator och bland föreläsarna finns både kända profiler i tobaksarbetet och nya bekantskaper att göra.

Tobaksexperter från våra grannländer hjälper till med en nordisk utblick och Florence Berteletti, Smoke Free Partnership, Bryssel, ger ett internationellt och europeiskt perspektiv.

Anmäl dig om du inte redan gjort det – och varför inte locka med dina lokalpolitiker till ett par viktiga och intressanta dagar?!

Konferensen genomförs genom ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland. Samarbetspartners är också bland andra Yrkesföreningar mot Tobak, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Mer information och anmälan på www.luftkonferens.nu

Vad vill du veta mer om?