Sprid Folkhälsomyndighetens kampanj om rökfria utemiljöer

Den 31 maj, på Tobaksfria dagen, startar Folkhälsomyndigheten en kampanj som ska uppmärksamma lagen om rökfria utemiljöer som trädde i kraft 1 juli 2019. Målet är att sprida kunskapen om lagen och efterlevnaden av den för att skydda barn och ungdomar från tobak. Kampanjmaterialet är tillgängligt att använda för alla.

Läs mer här

Vad vill du veta mer om?