Statistik om tobaksbruk

Psykologer mot Tobak sammanställer information om statistik om tobaksbruk i Sverige. Information om rökning, snusning och ungdomstobaksbruk finns med. En bra informationskälla att kolla regelbundet. Här hittar du aktuell tobaksstatistik.

Vad vill du veta mer om?