Ta del av dokumentationen från LUFT!

Nu kan du ta del av dokumentationen av alla de olika inslagen på den innehållsrika konferensen LUFT 2017 på konferensens hemsida. Många medlemmar i Yrkesföreningar mot Tobak medverkade med presentationer och föredrag som nu går att se online. YmT-medlemmar medverkade i bland annat seminarierna Samtal om tobak räddar liv, Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, Tobaksförebyggande arbete i skolan och bland unga, Etiska aspekter och hälsoekonomi, Barnarbete, miljöaspekter och barnets rättigheter, Rådgivning om tobak inom psykiatrin, beroendevård och särskilt utsatta grupper samt Snus, e-cigaretter och andra rökprodukter.

Dokumentationen från LUFT i Eskilstuna visar även pris- och stipendieutdelningarna. Mats Andersson, tidigare vd i Fjärde AP-fonden, fick YmT:s folkhälsopris för sitt arbete med att få bort tobaksplaceringarna från fonden. Kanalskolan i Skellefteå fick PmT:s ungdomsstipendium för sitt engagerade arbete med Tobaksfri duo. Och A Non Smoking generation delade ut Guldvingen till Järvenskolan Tallås i Eskiltuna skola för arbetet med Tobaksfri skoltid.

Vad vill du veta mer om?