Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention 31 mars

Konferensen är en ny upplaga av förra årets konferens och fokus är att belysa tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet och i tobaksavvänjning. 

Tandvård mot Tobak samlar på konferensen den svenska tobakseliten som ger sin syn på hur de tänker tackla tobaken. Hur ser det ut och hur kan vi inom tandvården konkret arbeta med tobaksprevention? Ett huvudfokus under eftermiddagen är en presentation av vår nya Novusundersökning som visar hur våra patienter ser på tobaksfrågan och tandvårdens tobakspreventiva arbete. Sista dagen för anmälan är 15 mars.

För: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare inom hälsovård, sjukvård och tandvård. I mån av plats även andra intresserade.

Plats: Stockholm, Fatburen, Södermalmsallén 36-38, lokal Champagne

Tid: Tisdagen den 31 mars 2020 kl 13.00-16.30. Save the Date och anmäl dig här nedan!

OBS!

Vi är under rådande omständigheter tvungna att ställa in utbildningsdagen 31/3  ” Tackla tobak i tandvården”.

Vi återkommer med nytt datum till hösten när det förhoppningsvis lugnat ner sig med risken för Coronasmitta.

Ta hand väl hand om er,
Vänliga hälsningar
Tandvård mot Tobak


Här finns dagens program!

Anmäl dig här

Vad vill du veta mer om?