Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention 31 mars

Nyhet

Konferensen är en ny upplaga av förra årets konferens och fokus är att belysa tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet och i tobaksavvänjning. 

Tandvård mot Tobak samlar på konferensen den svenska tobakseliten som ger sin syn på hur de tänker tackla tobaken. Hur ser det ut och hur kan vi inom tandvården konkret arbeta med tobaksprevention? Ett huvudfokus under eftermiddagen är en presentation av vår nya Novusundersökning som visar hur våra patienter ser på tobaksfrågan och tandvårdens tobakspreventiva arbete. Mer info om programmet kommer inom kort. Sista dagen för anmälan är 15 mars.

För: Tandvårdspersonal alla kategorier samt politiker och beslutsfattare inom hälsovård, sjukvård och tandvård. I mån av plats även andra intresserade.
Plats: Stockholm, Fatburen, Södermalmsallén 36-38, lokal Champagne
Tid: Tisdagen den 31 mars 2020 kl 13.00-16.30. Save the Date och anmäl dig här nedan!

Anmäl dig här

Vad vill du veta mer om?