Tandvård mot tobak lyfter vitt snus i Kalmar

I samban med att riksförbundet Hjärtlung firade 80 år i Kalmar intervjuades tandhygienist Johanna Smajic om sitt arbete med att sprida kunskap om de nya tobaksprodukterna till länets unga.

Läs hela intervjun här

Vad vill du veta mer om?