TmT på Odontologisk riksstämma

Tandvård mot Tobak medverkade vid Odontologisk Riksstämma och hade eget välbesökt seminarium. Olika delar av tobaksfrågan belystes och särskild tonvikt las från våra förbund på tandvårdens roll i arbete för hållbar utveckling, enligt Agenda 2030-målen från FN.

Även nytt inom ungdomsarbete och tobaksavänjning fick en plats liksom ny forskning kring cancerdiagnostik. Allt under det stora Tobacco Endgame-paraplyet, som bara blir tydligare och viktigare, speciellt nu inför valrörelsen.

På bilden syns Yvonne Nyblom ordf Sveriges Tandhygienistförening, Hans Göransson, ordf Sveriges Tandläkarförbund, Ingela Throzell, Tandhyg , Johanna Reuterwing Smajic, Tandhyg, Jan Michael Hirsch, Käk kir, Lena Sjöberg, ord Tandvård mot Tobak

Vad vill du veta mer om?