Tobacco Endgame i fokus vid nätverksmöte

Tobakspreventivt nätverk i landsting och regioner, TPLR, samlades för erfarenhetsutbyte och påfyllning av kunskaper under två dagar, 24-25 april. Nätverksmötet hölls i Linköping och samlade representanter från nästan alla regioner och även Folkhälsomyndigheten.. En imponerande samling av erfarna, kunniga och intresserade deltagare, som på alla sätt engagerade sig under två intensiva dagar.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 fanns i fokus framför allt den örsta dagen då vi diskuterade hur vi ska kunna fånga våra politikers intresse och se politiska beslut som resultat. Vi ser att det är dessa beslut som avgör hur framgångsrika vi kan vara i det tobakspreventiva arbetet lokalt och regionalt.

Landshövding Elisabeth Nilsson, landstingsråd Anita Jernberger med flera fanns på talarlistan och gav ytterligare belägg för hur viktigt, men också svårt, det är med politiska beslut.

Vi fick ny energi och knöt värdefulla kontakter.

Det är viktigt med nätverk och nätverkande!

Text: Lena Sjöberg

Vad vill du veta mer om?