Tobaksfri duo utvärderas

Folkhälsomyndigheten ger Karolinska institutet och Umeå universitet i uppdrag att utvärdera Tobaksfri duo, ett svenskt program för att förebygga tobaksbruk bland unga. Programmet utgår från skolan och bygger på samarbete mellan barn och vuxna.

Tobaksfri duo utvecklades från början i Västerbotten och används i dag i ett 80-tal kommuner. I årskurs 5 eller 6 bjuds eleverna in att delta i programmet som sedan pågår till och med årskurs 9. Efter klassbesöket och föräldrainformationen erbjuds eleverna att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder eller någon annan viktig vuxen – till exempel ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar eller en lärare.  Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild. Eleverna och deras partners skriver kontrakt om att vara tobaksfria och kontraktet följs upp varje år. Kontraktet gäller till skolavlutningen i årskurs 9 och följs upp varje år via en försäkran, som ska skrivas under av både eleven och vuxenpartnern, där de intygar att de varit tobaksfria under året som gått. Tobaksfri duo lottar ut priser bland alla tobaksfria par.

Umeå universitet och  Karolinska institutet ska nu göra en effekt- och hälsoekonomisk utvärdering av Tobaksfri duo. Uppdraget ska pågå till och med 2020.

Trots en sjunkande andel rökande ungdomar klassas enligt CAN:s rapport år 2016 fortfarande tio procent i årskurs nio och 24,5 procent i gymnasiets år två som rökare. Folkhälsomyndigheten framhåller att skolan är en viktig arena i det tobaksförebyggande arbetet men att det råder brist på utvärderade, effektiva program som kan användas i skolan.

Vad vill du veta mer om?