”Tobaksproppen” på riksdagens bord

Regeringen har lämnat sin proposition om en ny samlad tobakslag till riksdagen. I propositionen föreslås  rökförbud på bland annat lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger samt vid entréer till rökfria lokaler. Rökförbudet ska även omfatta bland annat elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Utöver det utvidgade rökförbudet införs även en tillståndsplikt för tobaksförsäljning. Det innebär att butiker som vill sälja varorna måste ansöka om ett tillstånd, detta förslag är till för att få bättre kontroll av tobaksförsäljningen. Dessutom blir det blir förbjudet att göra reklam för tobaksprodukter i affärer. Det blir dock även fortsättningsvis tillåtet att skylta med själva produkterna.

I sitt yttrande invände lagrådet mot de förslag som gäller rökförbud vid entréer till lokaler, då lagrådet anser att det kan vara svårt att veta vem som är ansvarig för dessa områden. ”Det framstår från principiella utgångspunkter som mycket tveksamt att på det sätt som föreslås ålägga enskilda ett ansvar för att upprätthålla lagregler på platser som de inte äger eller på annan grund disponerar över”, skriver lagrådet i sitt yttrande.

Denna invändning tar dock regeringen inte hänsyn till.

Riksdagens socialutskott räknar med att diskutera propositionen i början av april och lägga fram sitt betänkande i början av maj. Enligt socialutskottets planering blir det sedan riksdagsdebatt 15 maj och beslut i riksdagen dagen därpå.

Vad vill du veta mer om?