Tobaksskador på hjärta och kärl årets 31 maj-tema

Kardiovaskulära sjukdomar dödar fler människor än någon annan dödsorsak i världen och tobaksbruk och passiv rökning ligger bakom omkring 12 procent av dessa sjukdomsfall. Därför väljer WHO ”Tobak och hjärt-kärlsjukdom” som dem för WHO:s World No Tobacco Day-kampanj under 2018.

Kampanjen  ”Tobacco and heart disease” syftar till att öka medvetandet och kunskapen om sambanden mellan tobak och kardiovaskulära sjukdomar som åderförkalkning, stroke och hjärtinfarkt. Yrkesföreningar mot Tobak kommer att belysa detta tema på många sätt under 2018. Bland annat vid det Tobacco Endgame-seminarium som planeras till 30 maj.

 

Vad vill du veta mer om?