Unga blir snabbare beroende av nikotin

Unga blir lättare beroende av nikotin än vuxna. Ungas beroende blir också allvarligare vilket gör att nikotinbruket blir mer omfattande och utdraget i tid. Unga kan utveckla beroende redan innan de har etablerat ett regelbundet bruk.

Margareta Pantzar (t.v), Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak, refererar i denna artikel ett symposium om tobaksavvänjning för unga vid världskonferensen i Kapstaden. På bilden även tre andra konferensdelegater från PmT: Agneta Hjalmarsson, Yvonne Wiklund och Jesper Hellberg.

Det sade professor Nancy Rigotti, Boston, vid ett symposium om tobaksavvänjning för unga vid världskonferensen i Kapstaden i början av mars. Nancy Rigotti förklarade att ungas hjärna ännu är omogen vilket gör den känsligare för risken att utveckla nikotinberoende.  Det handlar om de delar av hjärna som är viktiga vid beslutsfattande, impulskontroll och verkställande funktioner.

Nancy Rigotti framhöll att kunskapsbasen om effektiv behandling av ungas tobaksbruk är begränsad i jämförelse med den robusta kunskapen som finns när det gäller insatser för vuxna. Tonåringar vill ofta sluta, men är ambivalenta när det kommer till beslut och genomförande.

Professor Rigotti  refererade i sin föreläsning även den senaste sammanställning från Cohrane Library:

Fanshawe TR, Halliwell W, Lindson N, Aveyard P,Livingstone-Banks J, Hartmann-Boyce J. Tobacco cessationinterventions for young people. CochraneDatabaseof SystematicReviews 2017, Issue 11. Art.No.: CD003289. DOI: 10.1002/14651858.CD003289.pub6.

Sammanställningen, som bygger på 41 randomiserade kontrollerade studier (RCT), visar i korthet att osäkerhet kvarstår om hur effektiv behandlingen är men mest lovande verkar gruppbaserad beteendeinriktade åtgärder vara. Nikotinläkemedel är säkra att använda men osäkerhet kvarstår vad gäller effekt. Behovet av fortsatta studier är stort.

När det gäller att förebygga tobaksbruk bland unga, finns insatser som är effektiva. Det som visat sig viktigt är höjda skatter på tobak, utvidgat antal rökfria områden, massmediakampanjer, begränsad exponering för reklam av tobaksprodukter och minskad tillgänglighet samt program som involverar skolmiljön och den kommunala närmiljön.

Margareta Pantzar, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

Vad vill du veta mer om?