”Upp till bevis!”

År 2018 måste vår verksamhet upp till bevis! Valåret är kommunikationstrångt men vi lägger in en extra växel för att informera dem som kandiderar till politiska församlingar på olika nivåer om vad som krävs för att nå ”Ett rökfritt Sverige 2025” och en förbättrad folkhälsa: ett aktuellt regeringsbeslut om mål; en långsiktig handlingsplan; en kraftfull nationell funktion med uppgift att driva processen fram till (och förbi) 2025; en långsiktig finansiering av processen inkluderande en fortsatt opinionsbildning för en acceptans i samhället för nödvändiga åtgärder.

Regeringen säger sig stödja det föreslagna målet 2025. Men för att nå dit krävs också handling!

Det skriver Hans Gilljam och Göran Boëthius, ordförande respektive vice ordförande i Läkare mot Tobak, i en debattartikel hos Dagens Medicin. 

Artikeln publicerades  samma dag som Yrkesföreningar mot Tobak firade sina 25 år i kampen för att flytta fram samhällets positioner i tobaksfrågan.

 

 

Vad vill du veta mer om?