Uppdaterade foldrar om tobaksfria barn och tobaksfri graviditet

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak har tagit över ansvaret för informationsfoldrarna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn från Folkhälsomyndigheten. Foldrarna har reviderats och finns nu för nedladdning här och på PmT:s webbplats.

Sörmlands läns landsting planerar att översätta foldrarna till arabiska, engelska, persiska, somaliska, kurmanji och tingrinja.

Vad vill du veta mer om?