Utbildare lärde om nya produkter på nätverksträff

Diplomgruppen inom Yrkesföreningar mot Tobak har arrangerat sin årliga nätverksträff. Träffen den 23 oktober var den 8:e i ordningen för utbildare av diplomerade tobaksavvänjare.

Syftet med de återkommande träffarna är att tillsammans hålla en hög kvalitet på utbildningarna och att se till att dessa även är likvärdiga i innehåll. Utbildare ansöker om att arrangera diplomutbildningar och deltagarna på dessa blir diplomerade tobaksavvänjare.

Programmet på årets träff fokuserade på kunskap om de nya nikotinprodukterna som nu kommer på marknaden.  Gästföreläsare var docent Louise Adermark som presenterade sin kunskapssammanställning om elektroniska cigaretter, samt doktorand Anton Landgren som presenterade resultat från enkäten om tobaksavvänjarnas arbete i landet.

Diplomgruppen, Agneta Hjalmarson, Hans Gilljam, Lena Lundh, Birgitta Enmark samt Margareta Pantzar medverkade med diskussioner, uppdateringar och nytt innehåll till utbildningarna.

Se länk för information om de olika utbildningarna i landet.

Kontaktperson margareta.pantzar@gmail.com.

Vad vill du veta mer om?