Utbildning i tobaksfrågor

Vi hjälper till att anordna föreläsningar och utbildningar i tobaksfrågor.

Kontakt:

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak, ordförande Ywonne Wiklund

Läkare mot Tobak, ordförande Hans Gilljam

Sjuksköterskor mot Tobak, ordförande Mona Wahlgren
Tandvård mot Tobak, ordförande Lena Sjöberg

Lärare mot Tobak, ordförande Ingrid Talu

Nationell standard för diplomutbildning i tobaksavvänjning

Läs mer på Psykologer mot Tobaks hemsida

Utbildningar i tobaksavvänjning

Läs en sammanställning av utbildningsmöjligheter i landet här .

Vad vill du veta mer om?