Utbildning i tobaksfrågor

Vi hjälper till att anordna föreläsningar och utbildningar i tobaksfrågor.

Kontakt:

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak, ordförande Barbro Holm Ivarsson

Läkare mot Tobak, ordförande Hans Gilljam

Sjuksköterskor mot Tobak, ordförande Mona Wahlgren
Tandvård mot Tobak, ordförande Lena Sjöberg

Lärare mot Tobak, ordförande Ingrid Talu

 

Nationell standard för diplomutbildning i tobaksavvänjning

Ladda ner informationsbladet

Läs mer på Psykologer mot Tobaks hemsida

 

Utbildningar i tobaksavvänjning

Läs en sammanställning av utbildningsmöjligheter i landet här .

Vad vill du veta mer om?