Välkomna till spännande möten i Almedalen!

YmT har full aktivitet under årets Almedalsvecka! Kom gärna till våra seminarier, och sprid information i så många nätverk som möjligt! Vi har en lång rad intressanta föredragshållare och viktiga ämnen att fokusera på. Barnen är i centrum, som alltid! Och våra hjärtan, med anledning av årets tobakstema!

Vi har tre möten på Donners plats, två seminarier på lasarettet, ett på Barnrättstorget och ett på Soberian.

Våra programpunkter i Almedalen 2018:

Hur skapar vi ett tobaksfritt samhälle? Tal på Donners plats kl. 17-18 den 2,3 och 4 juli.

Varför är tobaksfrågan en barnrättsfråga? Seminarium arrangerat av YmT och Unga Drogförebyggare den 3 juli kl. 16-16.50 på Barnrättstorget, S:t Hansgatan 21.

Tobak som inkörsport till tyngre droger. Hur vill vi ha vår framtid? Vem bestämmer över våra barn? YmT arrangerar seminarium den 4 juli kl 11-12 i Soberian, Kilgränd 1.

Sjuksköterskans roll i hälsofrämjande vård – har vi råd att låta bli? Seminarium arrangerat av Sjuksköterskor mot Tobak den 3 juli kl 10-12 på Visby lasarett, konferensrum Bärnstenen.

Tobaksprevention –  en hjärtefråga för tandvården Tandvård mot Tobak arrangerar seminarium den 3 juli kl 12.45-15 på Visby lasarett, lokal Bärnstenen.

 

Vad vill du veta mer om?