Läs YmT:s valmanifest!

Produktion av tobaksprodukter bygger på barnarbete, skuldslaveri och skogsskövling i fattiga länder. Det skriver Yrkesföreningar mot Tobak i sitt valmanifest inför valet om en vecka.

Valmanifestet används nu i föreningarnas intensiva arbete med att uppmärksamma så många som möjligt av landets politiker på valbar plats på tobaksfrågans många bottnar. I valmanifestet kräver YmT en strukturerad utfasning av rökningen för att nå målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 och för fram en punktlista med konkreta åtgärder som måste genomföras:

  • Kontinuerlig höjning av skatten på alla nikotinprodukter
  • Hälsovarningar i text och bild på alla nikotinprodukter
  • Exponeringsförbud för alla nikotinprodukter
  • Utökade rökfria miljöer inne och ute
  • Gratis avvänjningsstöd för alla som vill ha det
  • Öronmärkta och behovsanpassade ekonomiska medel för det tobaksförebyggande arbetet

Ladda ned valmanifestet här.

Vad vill du veta mer om?