Våra yrkesföreningar

                    

 

Yrkesföreningar mot Tobak är en paraplyorganisation bestående av fem föreningar:

Våra gemensamma mål:
– påverka genom kunskap
– skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan
– stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete
– utveckla information, utbildningar och material
– delta i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken.

Dessa aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan organisationerna och andra.

Vad vill du veta mer om?