Läkare mot tobak

Läkare mot Tobak är en yrkesförening som arbetar för att minska tobaksbruket. Föreningens mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.

Läkare mot Tobak bildades 1992 med ambitioner att:

  • Bevaka och påverka den nationella tobakspolitiken
  • Öka kunskap och påverka attityder i läkarkåren
  • Bevaka forskningsfronten
  • Utveckla informationsmaterial
  • Stödja lokalt tobaksarbete
  • Delta i internationellt samarbete

Besök sidan

Vad vill du veta mer om?