Lärare mot tobak

Lärare mot Tobak har som mål att fasa ut rökningen fram till 2025 och skapa ett samhälle där rökning inte längre är något dominerande folkhälsoproblem.

Föreningens gemensamma mål:

  • Påverka genom kunskap
  • Skapa medvetenhet och påverka attityder i tobaksfrågan
  • Stödja lokalt, regionalt och nationellt tobakspreventivt arbete
  • Utveckla information, utbildningar och material
  • Delta i nationellt och internationellt samarbete mot tobaken lokalt och globalt.

Dessa aktiviteter genomförs på olika nivåer, enskilt eller i samarbete mellan organisationerna och andra.

Besök sidan

 

Vad vill du veta mer om?