Sjuksköterskor mot tobak

Föreningens mål är att sjuksköterskor ska:

  • Ha kunskap om nationella och internationella riktlinjer för ett minskat tobaksbruk
  • Kunna stödja människor till ett tobaksfritt val
  • Värna om barns rätt till en tobaksfri livsstart och uppväxt
  • Stödja ett nationellt beslut om en utfasning av tobaksrökning – Tobacco Endgame

Besök sidan

Vad vill du veta mer om?