Vårhälsning från YMT

Hoppas att alla är friska, eller åtminstone bara lindrigt påverkade av Corona.

Vi arbetar för fullt och Tobacco Endgame är viktigare än någonsin. Vi får ytterligare belägg för att rökning är hälsofarligt. Följ arbetet på tobaksfakta.se och se hur vi arbetar framåt med ökande antal anslutna stödjare. Du kan också anmäla dig till Tobacco Endgame Seminariet som anordnas 2 juni, i anslutning till Tobaksfria dagen.

På Tobaksfakta finns uppdaterad fakta om hur Coronaviruset påverkar oss, liksom andra artiklar som är en inspiration i vårt arbete. Till exempel har Barbro Westerholm i en artikel pekat på vårt betydelsefulla opinionsarbete, nu och i framtiden, med en gedigen bakgrund historiskt. Några fler artiklar vi vill passa på att tipsa om nu när många av oss har gott om tid framför skärmen:

Rapport: ”Philip Morris mål om en rökfri värld inte trovärdigt ”
Tobaksproduktion slösar på jordens resurser
Tobaksodlingens långsiktiga miljöpåverkan svår att överblicka
Utredare för vissa frågor på tobaksområdet utsedd

Tobaksavvänjning
Rapporter kommer med höga siffror om ökad risk att bli allvarligt sjuk i covid-19 om man röker. Det är dock alltför korta studier för att dra helt säkra slutsatser. Det som är tydligt är glädjande nog att många försöker sluta röka i dessa tider. Till exempel har samtalen till Sluta Röka linjen har ökat. De som arbetar där är som personalen i övriga vården också värda stora applåder. På PmT´s hemsida finns allt material både för oss i professionen och de som vill sluta använda tobak.

Aktivitet Tobaksfria dagen
Vi hade planerat en tobaksskräp-aktivitet till Tobaksfria Dagen 31/5. Tanken var att vi skulle gå man ur huse och plocka fimpar för att få igång en diskussion om hur tobaksskräp förstör miljön och klimatet, och påverkar våra barns framtid. När Covid-19 epidemin bröt ut fick vi tänka om och ställa in. Men så tänker vi att det kanske kan gå att plocka fimpar, prillor, och annat tobaksskräp i alla fall, lite i sin egen takt och ensam, för hälsans skull. Och för barnen skull, som förhoppningsvis ska vara ute och leka som vanligt även i år, utan att se eller i värsta fall äta fimpar och annat skräp.

Så här kommer ett tips att samla tobaksskräp, ta en bild och skicka till oss, så startar vi kampanjen redan nu, på coronavis. Släng sedan skräpet i behållaren för brännbart.

Vi tar nya tag med kampanjen till nästa år, eller förhoppningsvis redan till Tobaksfria Veckan, vecka 47.

Först önskar vi alla en varm och skön sommar, så viruset mår dåligt, och vi mår bra och kan samla glada krafter!

Ta väl hand om er och allt gott önskar vi i redaktionsgruppen,

Läkare mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Lärare mot Tobak
Psykologer, folkhälsovetare och socionomer mot Tobak

Vad vill du veta mer om?