Växande stöd för Rökfritt Sverige 2025 – men var är handlingsplanen?

Opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 nådde viktiga framgångar under 2016. Listan över stödjare har vuxit betydligt och regeringen har ställt sig bakom målet om en utfasning av rökningen.

– Nu är det hög tid att Folkhälsomyndigheten arbetar fram en handlingsplan för hur vi ska nå målet till 2025, framhåller Göran Boëthius, satsningens samordnare på nationell nivå.

Det är nu 140 organisationer, myndigheter och företag som beslutat ställa sig bakom Rökfritt Sverige 2025. Bland dessa finns 17 landsting/regioner, 6 länsstyrelser och 16 kommuner. Och på Tobacco Endgame-seminariet i vecka 47 meddelade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, sitt beslut att stödja utfasningsmålet. Samma besked hade några veckor tidigare kommit från KPA Pension, vars hållbarhetschef Eva Axelsson ger en bakgrund i gästledaren på sidan 1 i detta nummer av Tobak eller Hälsa.

– Vår förhoppning är att dessa ställningstaganden kan stimulera ännu fler landsting, regioner och kommuner att uttala sitt stöd, säger Göran Boëthius.

– Och inte minst – att regeringen lyssnar med stora öron – och agerar därefter.

Folkhälsominister Gabriel Wikström, S, meddelade för ett år sedan att regeringen stöder målet att fasa ut rökningen till under 5 % till 2025. Detta finns också med både i regeringsförklaringen och i ANDT-strategin för de närmaste åren. Men Göran Boëthius framhåller att stora utmaningar återstår för opinionsarbetet inom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

– Samtidigt som vi fortsätter det breda arbetet för att få fler organisationer att stödja målet, behöver vi lägga mer fokus på två andra saker, säger han.

– Den ena är att lyfta fram att det nu börjar bli bråttom att få fram en nationell handlingsplan för att nå målet rökfritt Sverige 2025. Det är rimligen Folkhälsomyndighetens ansvar att göra en sådan handlingsplan, men tiden går utan att något händer.

– Det andra som vi behöver arbeta mer med är att öka kunskapen och medvetenheten bland våra riksdagsledamöter så att de stöder de åtgärder som behövs för att vi ska kunna få ned rökningen och nå målet 2025. Det parlamentariska läget försvårar för regeringen att få igenom basala åtgärder som till exempel rejält utökade rökfria miljöer, licensiering av tobakshandeln, exponeringsförbud och neutrala tobakspaket. Det är hög tid för riksdagen att förstå att huvudproblemet i detta förebyggbara hälsoproblem är tobaksindustrin och dess marknadsföring.

Fotnot: Detta är en uppdaterad version av en artikel i nyhetsbrevet Tobak eller Hälsa nr 4/2016

Vad vill du veta mer om?