Vi står bakom kampanj som ska hjälpa barn att säga nej till nikotinberoende

Nyhet

Tobaksfakta, med medlemsorganisationer, har tagit fram kampanjen Lagar för alla barns framtid. Kampanjen syftar till att uppmärksamma politiker och allmänhet på hur viktigt det är att hjälpa barn att säga nej till ett nikotinberoende. Nikotin är ett gift, oavsett i vilken typ av produkt det förpackas, och ett beroende gynnar enbart tobaksindustrin.

Fortfarande röker 20 procent av eleverna på gymnasiet och allt fler barn provar, och blir beroende, av nya nikotinprodukter. Det är viktigt att stoppa den utvecklingen och att värna om barns rätt till frihet från beroende. Målet med kampanjen är därför en utvidgad tobakslagstiftning som skyddar kommande generationer mot tobaksindustrins manipulativa metoder. Vi vill:

  • Att barn ska skyddas mot alla former av reklam för nikotin- och tobaksprodukter
  • Stoppa smaktillsatser i nikotin- och tobaksprodukter
  • Att alla nikotinprodukter regleras enligt tobakslagen, förutom läkemedel
  • Ha nikotin- och tobaksfri skoltid

Vi, Yrkesföreningar mot Tobak, kommer att jobba för att samla in namnunderskrifter för att visa våra beslutsfattare att det finns ett brett stöd för att skydda barn mot nikotinberoende.

Kampanjen är framtagen av Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer. Alla organisationerna är politiskt oberoende.

Hjärt-Lungfonden
Riksförbundet HjärtLung
Astma- och Allergiförbundet
Nätverket mot Cancer
Lungcancerföreningen
VISIR
A Non Smoking Generation
Läkare mot Tobak
Tandvård mot Tobak
Sjuksköterskor mot Tobak
Lärare mot Tobak
Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak
Unga Drogförebyggare
Tobaksfri Duo
Riksförbundet Kontraktsmetoden

Vad vill du veta mer om?