Webbutbildning om tobaksfri psykiatri

Hur kan psykiatrin bli tobaksfri? Och varför bör den bli det? Detta är temat för en ny webbutbildning  för psykiatrin om rådgivning, tobaksavvänjning och tobakspolicyDen tar en halvtimme att se. Utbildningen har tagits fram av Psykologer mot Tobak i samarbete med Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård HFS och får användas fritt. Du hittar den på PmT:s webbsida.

 

 

Vad vill du veta mer om?