YmT medverkade vid europeisk folkhälsokonferens

Nästan 2000 folkhälsoexperter från 73 länder var samlade i Stockholm 1-4 november. Den 10:e europeiska folkhälsokonferensen arrangerades på Stockholmsmässan i Älvsjö. Huvudtemat var ”hållbara och hälsosamma samhällen”.

Besökarna kunde välja från ett digert program av plenarsessioner, seminarier och posterpresentationer och även besöka monterhallar där organisationer och företag ställde ut. Bland utställarna fanns Yrkesföreningar mot Tobak tillsammans Tobaksfakta och dess övriga medlemsorganisationer. Temat för de svenska tobaksförebyggande frivilligorganisationernas monter var Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Företrädare för YmT medverkade även i seminarier och andra programpunkter.

 

Vad vill du veta mer om?