Ordförande

Mona Wahlgren

Ordförande Sjuksköterskor mot Tobak

 

 

Sekreterare

Barbro Holm-Ivarsson

Ordförande Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

 

Kassör

Lena Lundh

Sjuksköterskor mot Tobak

 

 

Ledamöter från Läkare mot Tobak

Hans Gilljam

Ordförande Läkare mot Tobak

Per Haglind

Läkare mot Tobak

 

Ledamöter från Tandvård mot Tobak

Birgitta Enmark

Tandvård mot Tobak

Maria Rankka

Tandvård mot Tobak

 

Ledamöter från Lärare mot Tobak

Ingrid Talu

Ordförande Lärare mot Tobak

Anna-Carin Sakari

Lärare mot Tobak

 

Ledamot från Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak 

 

Margareta Pantzar

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?